ระบบรายงานผลฯ สำหรับ รองผู้อำนวยการ สพท. ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการในสถานศึกษา Click ที่นี่
แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome